nellswey - gemenskapen på twitch / the fellowship in twitch community

Donate
Created By:
Nellswey
Collecting for:
Aldrig Ensams allmänna arbete

nellswey - gemenskapen på twitch / the fellowship in twitch community

SWEDISH/SVENSKA:
På twitch finner människor gemenskap, men även i gemenskapen finns det individer som lever i tystnad med psykisk ohälsa eller känner någon som lever med psykisk ohälsa.

Nellswey är en svensk Twitch streamare som själv lider av psykisk ohälsa och som nästan gav upp mer än en gång. Förutom streamare så är nellswey en mamma vars livsmål är att finnas kvar för sitt barns skull. Nellswey önskade att det pratades mer om att vara en förälder som lever med psykisk ohälsa. Nellswey är öppen om sin psykiska ohälsa med hopp om att andra människor som lider i tystnad ska känna sig mindre ensamma och för att bryta tystnaden i samhället.

Tillsammans med andra twitch streamare, deras fantastiska communityn och tittare vill nellswey samla in pengar till organisationen "Aldrig ensam" för att bidra till att bryta tystnaden. Alla donationer går oavkortat till organisationen "Aldrig ensam" som stöttar och hjälper människor med psykisk ohälsa samt deras närstående.

ENGLISH/ENGELSKA:
On twitch, people find connection with others, but even in a community, there are individuals who lives in silence with mental illness or know someone who lives with mental illness.

Nellswey is a Twitch streamer from Sweden who suffers from mental illness and who almost gave up more than once. In addition to streamers, nellswey is a mother whose life goal is to remain for the sake of her child. Nellswey wanted there to be more talk about being a parent living with mental illness. Nellswey is open about its mental illness with the hope that other people who suffer in silence will feel less lonely and to break the silence in society.

Together with other twitch streamers, their amazing community and viewers, nellswey wants to raise money for the organization "Never Alone" to help break the silence. All donations go in full to the organization "Never Alone". The organisation supports and helps people with mental illness and their related.
Donate
600 kr
12%
0 Days left

Nellswey donated 250 kr

Recent activity

 • N Nelly N Nelly
  There is now a english translation to read. It is placed under the swedish version.
  I also want to thank you all that has been so generous with the donations and also tell your own connection with mental illness. That is a good example for that we are not alone. We should help each other by stop being silent about it. There is NO SHAME! IT SHOWS STRENGTH ❤️

  Det finns nu en engelsk översättning att läsa. Den är placerad under den svenska variationen. Jag vill också tacka er som generöst har bidragit med donationer och som även har berättat eran koppling med psykisk ohälsa. Det är ett gott exempel på att vi inte är ensamma. Vi borde hjälpa varandra genom att avbryta tystnaden. Det är ingen skam! Det visar på styrka! ❤️
 • Lotta81 L Lotta81 L donated 100 kr

  Att känna sig ensam är det värsta som finns. Speciellt i en sån här sak. Kanske kan jag bidra till att någon annan kan slippa den känslan iaf

  N Nelly N Nelly: Tack åter igen för donationen Lotta ♡
  Det är konstigt egentligen att man känner sig så ensam, trots att det är en så många som känner likadant. Genom att du skrev att du också kan känna dig ensam kan få andra att inse att de inte är ensamma om att känna så. Detta är något som måste uppmärksammas mer ♡
 • Anna Widlund Anna Widlund donated 200 kr

  💙

  N Nelly N Nelly: Tack så mycket Anna! ♡
 • Nelly "Nellswey" Nelly "Nellswey" donated 250 kr

  ♡ Många bäckar små ♡

 • Hannah Orrhult Hannah Orrhult donated 50 kr

  <3

  N Nelly N Nelly: Tack så mycket för donationen Hannah <3 ;*